Partnerská sieť UrbSecurity
1. 10. 2020

web4.jpg

Sieť UrbSecurity bola jednou z 23 sietí v rámci programu URBACT III, ktorú 7. mája Monitorovací výbor operačného programu URBACT schválil do druhej fázy pre akčné plánovanie.

Koncom septembra, po období adaptácie na pandémiu COVID-19, začala sieť svoje aktivity na čele s vedúcim partnerom, portugalským mestom Leiria, symbolickými iniciatívami v každom partnerskom meste. Mesto Michalovce začalo druhú fázu s podporou žiakov Základnej umeleckej školy v Michalovciach, ktorí prispeli svojimi prácami a ukázali, ako by bezpečné mesto malo vyzerať.

Partnerská sieť UrbSecurity je v rámci projektu „Plánovanie bezpečnejších miest“ vedená mestom Leiria v Portugalsku a združuje ďalších osem európskych miest a regiónov: Longford (Írsko), Madrid (Španielsko), Mechelen (Belgicko), Michalovce (Slovensko), Parma (Taliansko), Pella (Grécko), Združenie obcí Szabolcs 05 (Maďarsko) a Unione della Romagna Faentina (Taliansko).

Prostredníctvom participatívnej metódy, do ktorej sa zapoja miestne zainteresované strany, je hlavným cieľom siete študovať, vytvárať a rozvíjať nové prístupy a stratégie zamerané na inovatívne riešenia mestského plánovania a predchádzať tak trestnej činnosti, zlepšovať vnímanie bezpečnosti v meste a zlepšiť kvalitu života občanov v mestskom prostredí.

Prostredníctvom medzinárodných stretnutí, miestnych stretnutí a verejných podujatí sa bude UrbSecurity snažiť prispieť k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu miest. Výsledkom projektu bude akčný plán, ktorý nastaví efektívnejšie a cielené opatrenia na vytváranie bezpečnejšieho mestského priestoru. Aktivity siete budú prebiehať do polovice roku 2022, kedy budú predstavené výsledky. Všetky aktivity siete UrbSecurity je možné sledovať na webovej stránke www.michalovce.sk/sk/clanok/urbsecurity a na webových stránkach Twitter a Facebook.

md