Oznam pre rodičov detí materských škôl
12. 6. 2020

Odbor školstva a športu  v Michalovciach  oznamuje, že počas letných prázdnin bude zabezpečená prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce takto:

Od  1.7.2020 do 17.7.2020

  • MŠ, Okružná ul. 19
  • MŠ, Ul. Fr. Kráľa 78
  • MŠ, Školská ul. 5
  • MŠ, Ul. J. A. Komenského 2
  • MŠ, Masarykova ul. 30
  • MŠ, Leningradská ul. 1
  • MŠ, Ul. S. H. Vajanského 5

Od 20.7.2020 do 31.7.2020

  • MŠ, Ul. S. H. Vajanského 5
  • MŠ, Leningradská ul. 1

Od 3.8.2020 do 21.8.2020

  • MŠ, Ul. J. Švermu 8

Od 24.8. do 31.8.2020 nebude v prevádzke žiadna materská škola z dôvodu prípravy nového školského roka.

Školský rok začína 2.9.2020

Pokyny týkajúce sa prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta počas letných prázdnin majú riaditeľky, u ktorých sa môžete informovať.

Obmedzenie prevádzky je nutné z dôvodu  čerpania dovoleniek zamestnancov  materských škôl a príprav nového školského roka.   


Odbor školstva a športu
MsÚ Michalovce