Oznam pre rodičov
3. 5. 2023

Odbor školstva a športu v Michalovciach oznamuje, že počas letných prázdnin bude zabezpečená prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce takto:

Od 3.7.2023 do 14.7.2023 

 • MŠ, Školská 5
 • MŠ, J. A. Komenského 2
 • MŠ, Masarykova 30
 • MŠ, Okružná 19
 • MŠ, Leningradská 1
 • MŠ, J. Švermu 8
 • MŠ, S. H. Vajanského 5

Od 17.7.2023 do 31.7.2023

 • MŠ, Školská 5 pre deti z MŠ – Školská 5
 • Masarykova 30
 • Leningradská 1
 • Fr. Kráľa 78
 • MŠ, J. Švermu 8 pre deti z MŠ – J. Švermu 8
 • Okružná 19
 • J. A. Komenského 2
 • S. H. Vajanského 5

Od 1.8.2023 do 18.8.2023

 • MŠ, Fr. Kráľa 78

Od 21.8. do 31.8.2023 nebude v prevádzke žiadna materská škola z dôvodu prípravy nového školského roka.

Školský rok začína 4.9.2023.

Pokyny týkajúce sa prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta počas letných prázdnin majú riaditeľky, u ktorých sa môžete informovať.

Obmedzenie prevádzky je nutné z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov materských škôl a príprav nového školského roka.
 

Odbor školstva a športu
MsÚ Michalovce