Oznam pre rodičov
10. 6. 2021

Odbor školstva a športu v Michalovciach oznamuje, že počas letných prázdnin bude zabezpečená prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce takto:

Od  1.7.2021 do 16.7.2021   MŠ, Fr. Kráľa 78
                                                  MŠ, Školská 5
                                                  MŠ, Masarykova 30
                                                  MŠ, Okružná 19                                
                                                  MŠ, Leningradská 1              
                                                  MŠ, J. Švermu 8
                                                  MŠ, S. H. Vajanského 5
Od 19.7.2021 do 30.7.2021  MŠ, Okružná 19
                                                  MŠ, Masarykova 30
Od 1.8.2021 do 20.8.2021    MŠ, J. A. Komenského 2

Od 23.8. do 31.8.2021 nebude v prevádzke žiadna materská škola z dôvodu prípravy nového školského roka.

Školský rok začína 2.9.2021
   

Pokyny týkajúce sa prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta počas letných prázdnin majú riaditeľky, u ktorých sa môžete informovať. 

Obmedzenie prevádzky je nutné z dôvodu  čerpania dovoleniek zamestnancov  materských škôl a príprav nového školského roka.   


 Odbor školstva a športu
 MsÚ Michalovce