Oznam pre klientov mestského úradu
24. 6. 2022

Mestský úrad v Michalovciach oznamuje  váženým občanom zmenu hodín  určených pre vybavovanie klientov na Mestskom úrade v Michalovciach:
 

v dňoch od 27.6.  do 1.7.2022 od 7.00 hod. do 13.00 hod  denne.
 

Okrem určených klientskych hodín je možnosť platiť dane a poplatky na platobnom termináli umiestnenom vo vchode do budovy A, Nám.osloboditeľov 30 denne  od 7.00 hod. do 18.00 hod.
 

Služby podateľne po 13.00 hod do 18.00 hod. poskytuje Informačná kancelária – budova Zlatého býka, Nám.osloboditeľov 10.


Ing. Zdenko Vasiľ
prednosta MsÚ