Oznam pre klientov mestského úradu
26. 11. 2021

OZNAM

 

Oznamujeme verejnosti, že  v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom a zároveň zákazom vychádzania  dňom  26.11.2021 do odvolania  sú  na Mestskom úrade v Michalovciach vyhradené klientske dni

                                                  pondelok         8.00 – 12.00        13.00 - 14.30

                                                  streda               9.00 – 12.00        13.00 – 16.00

                                                  piatok               8.00 – 12.00        13.00 – 14.00

výlučne pre poskytovanie služieb a úkonov, ktoré nemôžu byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie. Sú tu nevyhnutné služby matriky (aktuálne úmrtia a narodenia) a podateľne a evidencie obyvateľstva. Ostatné služby v kontakte s klientom priamo na pracovisku sa poskytujú v dohodnutých prípadoch a nevyhnutnom rozsahu.

 Vstup do budovy A je výlučne bočným vchodom od OD Dodo.  V budove B  je takisto zabezpečený regulovaný vstup.

Služby zabezpečované prostredníctvom elektronickej služby miest a obcí tzv.  ESMAO budú poskytované v plnom rozsahu.

                                                                                                                                                         Ing. Zdenko Vasiľ,v.r.

                                                                                                                                                          Prednosta MsÚ