Oznam pre klientov Mestského úradu
30. 7. 2021


OZNAM

Mestský úrad v Michalovciach oznamuje váženým občanom zmenu
hodín určených pre vybavovanie klientov na Mestskom úrade v Michalovciach:

v dňoch od 2.8. do 13.8.2021
od 7.00 hod. do 13.00 hod denne.

Okrem určených klientských hodín je možnosť platiť dane a poplatky na platobnom termináli
umiestnenom vo vchode do budovy A, Nám. osloboditeľov 30 denne od 7.00 hod. do 18.00 hod.

 

Služby podateľne po tomto čase poskytuje Informačná kancelária.

Zmenou klientskych hodín sa zvyšuje ich počet z 18,5 hod. (pondelok, streda,piatok)
v bežných týždňoch na 30 hod. týždenne. Primerane k skoršiemu začiatku klientskych hodín
sa upravil aj skorší začiatok pracovnej doby zamestnancov.

      Ing. Zdenko Vasiľ
prednosta MsÚ