Oznam pre klientov mestského úradu
21. 6. 2023

Mestský úrad v Michalovciach oznamuje  váženým klientom, že


             dňa 22. júna 2023 (štvrtok)

bude Mestský úrad v Michalovciach z technických príčin zatvorený.
V obmedzenom režime budú zabezpečené služby matričného úradu (aktuálne úmrtia) a služby podateľne.

Služby zabezpečované prostredníctvom elektronickej služby miest a obcí tzv.  ESMAO budú poskytované v plnom rozsahu.

            

Ing. Peter Hajduk
             Prednosta MsÚ