Oznam pre klientov mestského úradu
24. 3. 2023

Oznamujeme verejnosti, že  v súvislosti s Uznesením vlády SR č. 602 zo dňa 28.9.2022,

dňom  14.10.2022 sú  na Mestskom úrade v Michalovciach  upravené vyhradené  dni pre klientov: 
              pondelok  8.00 – 12.00 13.00 - 14.30
              streda  9.00 – 12.00 13.00 – 16.00
             štvrtok  8.00 – 12.00 13.00 – 15.00

V piatok  bude budova Mestského úradu v Michalovciach uzatvorená.
Zamestnanci úradu v tento deň vykonávajú prácu z domu.
Verejnosť môže zasielať podania do podateľne MsÚ aj emailom na adresu
podatelna@msumi.sk

Služby zabezpečované prostredníctvom elektronickej služby miest a obcí tzv.  ESMAO budú poskytované v plnom rozsahu.

            

Ing. Peter Hajduk
             Prednosta MsÚ