Oznam o zákaze organizovania podujatí
17. 3. 2020

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR, podľa § 48, ods. 4 písmena d, zákona č. 355/2007 Z.z sa zakazuje MsKS Michalovce organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne od 10.3.2020 do odvolania

Koncert skupiny Fragile (pôvodný termín 24.3.2020) a divadelné predstavenie Na fašírky mi nesiahaj (29.3.2020) sú preložené na neurčito. O náhradnom termíne týchto podujatí budeme včas informovať.