Oznam o obmedzení vstupu
10. 3. 2020


Mestský úrad v Michalovciach v súvislosti so šírením koronavírusu

žiada vážených klientov,

 aby po dobu karanténnych opatrení obmedzili fyzickú návštevu Mestského úradu v Michalovciach a prednostne využívali telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie.

Zároveň žiadame klientov o dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických opatrení.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Ing. Zdenko Vasiľ, v.r
prednosta MsÚ