Oznam
15. 1. 2019

Mestský úrad v Michalovciach

oznamuje  váženým klientom, že z technických dôvodov

nebudú  

v piatok, 18.1.2019

od 10.00 hod.

poskytované služby na Mestskom úrade, Nám. osloboditeľov 30 a Nám. slobody 1.