Opatrenia mesta pri vyplácaní sociálnych dávok
17. 3. 2020

Tlačová správa, 17. marca 2020.

Mesto Michalovce prijalo viacero usmernení a odporúčaní na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19, v súlade s rozhodnutiami a odporúčaniami Ústredného krízového štábu (ÚKŠ), v podmienkach nášho mesta.
Súčasná situácia s rozšírením tohto ochorenia neobchádza ani našich sociálne odkázaných obyvateľov a tiež marginalizované skupiny obyvateľstva. V nasledujúcich dňoch sa budú vyplácať sociálne dávky odkázaným občanom v celom štáte a samozrejme aj v našom meste.
V tejto súvislosti bolo potrebné prijať konkrétne opatrenia na zamedzenie zhromažďovania viacerých občanov na jednom mieste, predovšetkým na frekventovaných miestach, kde sídlia pobočky Slovenskej pošty a Sociálnej poisťovne.
Mesto, tak ako aj v minulosti, pripravilo v dňoch 18. 3. až 20. 3. vyplácanie dávok priamo v konkrétnych lokalitách, kde marginalizované skupiny obyvateľov majú trvalý pobyt. Pri vyplácaní dávok bude našim zamestnancom asistovať aj mestská polícia a členovia mestskej občianskej poriadkovej služby, aby bol zabezpečený poriadok a plynulosť pri preberaní hotovosti.
Následne však možno očakávať zvýšený nápor tejto skupiny obyvateľov na predajne potravín a ich zvýšenú koncentráciu v nákupných centrách. Aj tu bude mesto zabezpečovať súčinnosť tým, že mestská polícia, po dohode s manažmentom jednotlivých nákupných centier a veľkých potravinových reťazcov, je pripravená napomáhať pri regulovaní počtu nakupujúcich a rovnako tak pri kontrole dodržiavaní nariadení o nosení rúšok.
Napriek všetkým prijatým opatreniam by sme radi požiadali obyvateľov mesta, aby zvážili, či je nutné v týchto dňoch zabezpečovať  svoje nákupy potravín. Je v záujme nás všetkých predchádzať vysokej koncentrácii ľudí v predajniach potravín a drogérie.

V prípade, že budú prijaté ďalšie opatrenia, budeme vás o nich informovať.