Oficiálna letná sezóna sa začína aj na Zemplínskej šírave
15. 6. 2020

Po ústupe opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 sa naplno prebúdza aj letná turistická a kúpacia sezóna na Zemplíne, zhodli sa na včerajšom stretnutí členovia predstavenstva Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu a pozvaní hostia.

Pripravenosť rekreačných stredísk a otvorené informačné centrá

Rekreačné strediská pri Zemplínskej šírave sú pripravené na letnú sezónu, ktorá oficiálne začne v pondelok 15. júna. Zástupcovia samospráv, ktorí spravujú jednotlivé rekreačné strediská pri Zemplínskej šírave v ich katastrálnom území sa vyjadrili, že rekreačné strediská sú vykosené a prebehla na nich pravidelná údržba. Kosby realizoval aj správca povodia ako aj Správa ciest Košického samosprávneho kraja. Počnúc týmto dátumom sa otvoria aj informačné centrá.

Kúpacia sezóna na prírodných a umelých kúpaliskách

Ako informovala regionálna hygienička MUDr. Janka Stašková, MPH na včerajšom predstavenstve Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu, oficiálna kúpacia sezóna sa tento rok začne 1. júla a skončí 31. augusta. Prevádzkovatelia prírodných ako aj umelých

kúpalísk musia dodržiavať nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Regionálny úrad verejného zdravotníctva bude zabezpečovať pravidelné odbery vzoriek vody z prírodných ako aj umelých kúpalísk a výsledky rozborov budú zverejňované na ich webovej stránke. Umelé kúpaliská budú postupne otvárané v Klokočove a v Kaluži na základe platných rozhodnutí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Do ich otvorenia môžu návštevníci využiť aj Thermalpark Šírava, ktorý je už toho času otvorený.

Podujatie k otvoreniu LTS 2020 nebude

Vedenie Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu sa rozhodlo pre tento rok neusporiadať žiadne oficiálne otvorenie letnej turistickej sezóny ako tomu bolo po minulé roky, najmä kvôli pandemickým opatreniam. „Keďže sme nevedeli ako sa vyvinie situácia súvisiaca s COVID-19, rozhodli sme sa pre tento rok oficiálne otvorenie letnej turistickej sezóny 2020 neusporiadať.“, vyjadrila sa predsedníčka predstavenstva Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu Ing. Monika Hudáčková.
Nové pravidlá na Šírave

Správca vodnej nádrže v spolupráci so samosprávami, podnikateľmi, Správou ciest KSK, Slovenským rybárskym zväzom a Policajným zborom rokujú o zavedení nových pravidiel parkovania na brehoch Zemplínskej šíravy. Osadením zvislého dopravného značenia sa umožní koncentrovať parkovanie áut na vopred určené plochy, čím umožníme návštevníkom Zemplínskej šíravy si vychutnať väčší komfort, pohodlie a pokojný priebeh rekreácie na brehoch „Zemplínskeho mora“.

O ďalších novinkách Vás budeme informovať po skončení núdzového stavu.

V Michalovciach, 12. júna 2020

Patrik Cimprich
výkonný riaditeľ

Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu
Námestie osloboditeľov 30 071 01 Michalovce
cimprich@zemplinregion.sk
+421 918 473 656