Odborná prax v Prahe
11. 6. 2020

Študenti  Obchodnej  akadémie v Michalovciach  sú  zapojení do medzinárodného projektu Erasmus plus, ktorý je  financovaný z fondov Európskej  únie. Pravidelne v jeseni skupina 15 až 20 študentov cestovala do Talianska, kde  absolvovali povinnú odbornú prax na ekonomických oddeleniach. V tomto školskom roku vycestovala skupina tretiakov do Prahy. Odbornú prax absolvovali v medzinárodnej firme Sportisimo.

Pracovali na rôznych oddeleniach ekonomického zamerania a taktiež vo veľkoskladoch firmy. Náplňou praxe bolo triedenie a zakladanie faktúr a iných účtovných dokumentov  do šanónov, evidovanie fakturačných a iných údajov do počítačov, či zoznámenie sa s českým účtovným programom. Žiaci si vyskúšali aj prácu na personálnom oddelení, kde kontrolovali chýbajúce dokumenty  zamestnancov. Keďže Sportisimo je medzinárodná firma, tri naše študentky dostali príležitosť preložiť návody, pokyny, či záručné listy k expedovanému tovaru do štyroch jazykov – do slovenčiny, ruštiny, ukrajinčiny  a maďarčiny. Veľmi zaujímavou bola pre študentov práca v obrovských skladoch, v ktorých vykonávali monitorovanie uskladneného tovaru, kontrolu a revíziu skladových zásob, kontrolovali prípravu  tovaru a potrebných sprievodných dokumentov na jeho vyexpedovanie. Vidieť, ako stlačením jedného gombíka na počítací sa riadi práca takého obrovského veľkoskladu, je ozaj zaujímavé. Českí  partneri  si našich žiakov obľúbili a ponúkli im prácu počas letných prázdnin.

Študenti počas praxe bývali v hoteli a firma pre nich pripravila v rámci kultúrneho programu  výlet na  hrad Karlštejn  aj celodennú  exkurziu po Prahe. Navštívili Hradčany, Pražsky hrad a jeho nádvoria, Zlatú uličku,  Chrám  svätého  Víta, Staromestské námestie, Orloj, Karlov most, Václavské  námestie  a iné pamiatky. Bol pripravený aj ďalší program,  ale koronavírus zmaril všetky plány. Študenti s ľútosťou museli odísť z Prahy o týždeň skôr a pre mimoriadne opatrenia sa vrátili domov do 14-dennej karantény.

Aj keď prax trvala kratšie, žiaci si Prahu obľúbili. Domov si priviezli okrem spomienok, fotografií a suvenírov aj dobrý pocit, že niečo  dokázali a stali sa samostatnými, zodpovednejšími. Absolvovaním praxe získali certifikát Europas Mobility a s ním aj lepšie predpoklady uplatniť sa na pracovnom trhu v našom regióne aj v krajinách Európskej únie. Poďakovanie za túto príležitosť patrí vedeniu školy a koordinátorke projektu Mgr. Irene Leczovej.

študenti 3. ročníka OA