Ocenenie na BAB Bratislava
16. 11. 2020

12 Ocenenie na BAB Bratislava

Bienále animácie Bratislava – BAB je pravidelný medzinárodný súťažný festival animovaných filmov pre deti. Koná sa pod záštitou a s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Organizátorom festivalu je Sekretariát BAB v BIBIANE, medzinárodnom dome umenia pre deti.

Tohto roku sa konal v čase od 5. do 10. októbra. Pre súčasnú pandemickú situáciu sa festival uskutočnil online formou na webových stránkach Bibiany a prostredníctvom RTVS.

Súčasťou festivalu je aj množstvo súťaží pre deti. Bola medzi nimi aj súťaž v tvorbe Ceny detského diváka, ktorej sa zúčastnili deti z celého Slovenska. Na prvom mieste sa umiestnila osemročná Ninka Savková, žiačka ZUŠ na Štefánikovej ulici v Michalovciach. Ocenenie vyhotovila z keramiky. Dala mu podobu filmového pásu, do ktorého zasadila kvietky, drobné zvieratká a nezabudla ani na logo BAB. Hneď na druhom mieste sa umiestnil desaťročný Tomáš Savka, tiež žiak tejto školy. Obidve deti sú žiakmi ateliéru pani učiteľky Frankovičovej.

Cena detského diváka sa udeľuje režisérovi filmu na základe výsledkov ankety detí, ktoré sa zúčastnili festivalových predstavení. Táto cena bola odovzdaná za film Zvláštny zločin čudáka pána Jaya (The Peculiar Crime of Oddball Mr Jay) od režiséra Bruna Caetana, a tak krásny filmový pás poputuje do Lisabonu v Portugalsku.

msch