Nové nabíjacie stanice pre elektromobily
21. 5. 2020

Mesto Michalovce uspelo v programe cezhraničnej spolupráce 2014 - 2020 Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine nielen projektom Through Art we Ruin Borders  na vytvorenie galérie a turistického informačného centra rekonštrukciou budovy Zlatého býka, ale taktiež je partnerom ďalšieho úspešného projektu v tom istom programe s názvom Cross-border green transport network.  V roku 2020 sa vytvorí „zelená sieť“ elektronabíjacích staníc a mesto Michalovce je už jej súčasťou.

Cieľom projektu je vytvorenie siete nabíjania elektrických vozidiel, rozvoj infraštruktúry miest na zelenej ceste,  motivácia a inšpirácia ľudí, firiem na využívanie environmentálne udržateľnej elektrickej dopravy na prepravu tovaru, cestovanie, návštevy turistických zaujímavých miest a atrakcií.  

Vďaka projektu už boli v meste Michalovce nainštalované dve nabíjacie dvoj-stanice a to na ulici Štefánikovej (neďaleko pošty) a Sama Chalupku.  Obyvatelia a návštevníci mesta si môžu nabiť svoje elektro automobily prostredníctvom platobnej platformy Plugsurfing, ktorá má vyše 150 000 nabíjacích bodov po celej Európe. Vlastníci takýchto áut, ktorí budú chcieť užívať stanice pravidelne,   môžu požiadať správcu staníc – Technické a záhradnícke služby o RFID kartu, čím sa úhrady za nabíjanie zjednodušia. Cena za 1kW nabitia pokrýva len nutné náklady za energiu a pripojenie. V projekte vznikne ďalších 17 nabíjacích staníc v prihraničných oblastiach spomínaných krajín.

Projekt pomôže zorganizovať náučné semináre pre odbornú verejnosť v  mestách zúčastnených krajín, umožní realizáciu medzinárodnej elektroautomobilovej „rallye“ v celkovej dĺžke 1200 km cez Ukrajinu, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko. Štart aj cieľ propagačnej rallye bude v ukrajinskom meste  Ivano-Frankivsk, účastníci sa zastavia aj v našom meste.

Projekt chce prispieť k rastu počtu elektrických vozidiel, k ekologickej a udržateľnej doprave v Európe, chce meniť povedomie ľudí, ich ekologický prístup k osobnej mobilite.

 
Nabíjacia stanica na ul. Sama Chalupku


Nabíjacia stanica na ul. Štefánikovej  pri pošte