Nová služba – ODPADOVÉ TAXI
21. 5. 2024

plagat

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce spustili do prevádzky novú službu pre Michalovčanov. Je určená pre obyvateľov mesta, ktorí nemajú možnosť zabezpečiť si odvoz veľkoobjemového odpadu na zberný dvor.

Využiť ju môžete najmä na odvoz takého odpadu, ako je napr. starý nábytok, matrace, koberce, garniže či objemné elektrospotrebiče. Služba nie je určená na odvoz stavebného odpadu, bioodpadu, nebezpečného odpadu a triedených zložiek odpadu (sklo, papier, plasty, kovy). Cena za využitie služby odpad taxi je stanovená podľa objemu odvezeného odpadu takto:

  • preprava odpadu do 1 m3 je 15 eur
  • objem nad 1 m3 je spoplatnený sumou 25 eur

Cena zahŕňa dopravu, nakládku odpadu spred domu, z dvora či kontajnerového stojiska a vykládku na zbernom dvore.
Príplatok za výnos odpadu z poschodia je vo výške 3 eurá/1 poschodie. Maximálny objem vyloženého odpadu nesmie prekročiť 3 m3 a 400 kg.

Služba je k dispozícii každý piatok, avšak objednávku je potrebné vykonať vopred, a to buď emailom na stafurova@tazsmi.sk, alebo telefonicky na čísle +421 56 640 38 41. Povinné údaje, ktoré je potrebné pri objednávke uviesť sú:

  • meno
  • priezvisko
  • fakturačná adresa
  • miesto pristavenia
  • email
  • telefónne číslo
  • krátky popis druhu a počtu odpadu

Platbu za službu je možné uskutočniť vopred, prípadne priamo na mieste vodičovi pri samotnej nakládke.

Umiestnenie objemného odpadu na kontajnerové stojisko sa považuje za porušenie zákona o odpadoch a príslušného VZN mesta Michalovce, čo sa postihuje ako priestupok.

tazsmi