Nosiť rúško je povinnosť
29. 4. 2020

Nosiť rúško už dávno nie je hanba. Nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR je to od 21. apríla dokonca povinnosť.

Toto nariadenie až do odvolania zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez toho, aby ste mali prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa). Na tento účel je ideálne použiť rúško, ale ochranu vám poskytne aj šál, šatka alebo iný prostriedok, ktorý bráni šíreniu kvapôčok. Povinnosť neplatí pred deti do 2 rokov veku, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, pre osoby v uzavretom vozidle, ak sú to osoby žijúce v spoločnej domácnosti, pre vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru. Chrániť sa rúškom nemusíte ani pri pobyte v prírode, ak je vaša vzdialenosť od iných ľudí minimálne 20 metrov.

Aby nosenie rúška splnilo svoj účel a nestalo sa zdrojom nákazy, je potrebné dodržať niekoľko pravidiel. Pred prekrytím horných dýchacích ciest je potrebné umyť si ruky mydlom a vodou alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu. Pri nasadení rúška je potrebné zakryť nos, ústa a bradu tak, aby čo najtesnejšie obopínalo tvár a medzi tvárou a rúškom neboli medzery. Počas nosenia rúška sa nedotýkajte jeho prednej časti, môže byť kontaminovaná. Ak je rúško vlhké, treba ho vymeniť za suché. Po jeho zložení si vždy dôkladne umyte ruky. Jednorazové rúško sa nemá nosiť viackrát, môže vám skôr uškodiť ako pomôcť. Po použití ho treba vložiť do igelitového vrecka a vyhodiť do komunálneho odpadu. Textilné rúško po každom použití vyperte a vyžehlite.