Netradičný Deň rodiny 2020
1. 6. 2020

Kultúrno-spoločenské podujatie Deň rodiny 2020, na ktorom mali vystúpiť žiaci materských a základných škôl, folklórne a hudobné skupiny a rodiny, sa malo konať 22. mája na michalovskom námestí. Nestalo sa tak a tento rok Deň rodiny sme nestrávili všetci spolu na námestí, ale každá rodina ho prežívala vo svojich domovoch.

Rodiny museli plniť naraz viacero úloh – online vyučovanie, riešenie domácich úloh, varenie, pečenie, zásobovanie potravinami, plánovanie rôznych aktivít pre menšie deti, vychádzky do prírody, upratovanie bytu či záhrady, šitie rúšok. Pri riešení úloh členovia rodiny museli byť k sebe viac ohľaduplní, vnímaví, trpezliví, chápaví, tvoriví , milujúci. Najviac sa rodina mohla stmeliť v nedeľu, keď viacerí nemuseli ísť do práce.

Pri príležitosti medzinárodného Dňa rodiny, ktorý sa z rozhodnutia OSN každoročne pripomína 15. mája, pripravilo Fórum kresťanských inštitúcií výzvu najvyšším predstaviteľom nášho štátu. Jej hlavnou myšlienkou je poukázať na to, že nedeľa má patriť predovšetkým rodine. Vo výzve žiadame, aby kompetentní vyvinuli všetko úsilie na presadenie voľnej nedele pre čo najviac rodín. Aby ľudia, ktorých práca počas nedele nie je nevyhnutná, nemuseli pracovať ani po koronakríze.

Podporme túto výzvu, aby voľná nedeľa bola Dňom rodiny, kedy sa rodina môže podeliť so svojimi radosťami aj bolesťami, a tak budú jej členovia schopní prekonávať rôzne životné prekážky. Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske, úcte a službe slabším. Rodina je nenahraditeľná, podporme preto voľnú nedeľu.

Klub kresťanských pedagógov