Naše Mesto
19. 5. 2023

Dňa 09.06.2023 sa uskutoční najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku. Myšlienkou tohto podujatia je vzájomné prepájanie firiem, samospráv a mimovládneho sektora s cieľom vyčistenia alebo skrášlenia miest na území Slovenska. V tento významný deň sa tisíce dobrovoľníkov po celom Slovensku stretáva, aby sa s využitím spoločných síl a najmä svojho voľného času podieľali na viditeľnom zlepšení a skvalitnení podmienok života v mestách či obciach.

V meste Michalovce sa v daný deň organizuje 9 dobrovoľníckych aktivít.

V termíne od 24.05.2023 začína prihlasovanie dobrovoľníkov z verejnosti.

Na webe https://www.nasemesto.sk/aktivity/ je možné vyhľadať všetky aktivity, ktoré sa budú v danom termíne realizovať na území Slovenska.