Národný šampionát v mas-wrestlingu 2021
13. 10. 2021

2.jpg

V sobotu 9. októbra 2021 sa konali v Mestskej športovej hale v Michalovciach Majstrovstvá Slovenská v mas-wrestlingu dorastencov 13-16 ročných a mužov a žien open. Súťaž prebiehala podľa platných pravidiel v závislosti od počtu súťažiacich v jednotlivých hmotnostných kategóriách kruhovým systémom tj. v danej hmotnostnej kategórii súťažili všetci navzájom. Priebeh súťaže bol plynulý, bez problémov a čo je dôležité, nedošlo k žiadnym zraneniam. Súťažiaci v boji o najlepšie umiestnenie podávali vynikajúce výkony.

Teší ma, že na každej súťaži ktoré sa konali v tomto roku a teda aj Michalovciach veľa pretekárov absolvovalo súťaž prvý krát. Celkom sa aktívne zúčastnilo 38 súťažiacich z Dun. Stredy, Komárna, Sološnice, Žiliny, Banskej Bystrici, Michaloviec, Trebišova, Giraltoviec a Bardejova. Súťaž bola pripravená na veľmi dobrej úrovni a spĺňala všetky dané kritéria národného šampionátu.

Za odvedenú prácu a skvele pripravený šampionát by som chcel poďakovať organizačnému tímu ŠK Zemplín Michalovce ST na čele s pánom Ladislavom Lechanom st. ako aj mestu Michalovce za poskytnutie športovej haly a ostatných náležitosti potrebných pre dobrý priebeh súťaže. Chcel by som tiež poďakovať za predvedené výkony a účasť na šampionáte všetkým súťažiacim a za odvedenú prácu rozhodcom IT riadiacich pracovníkov ako aj pánovi Dávidovi Bendíkovi gen. sekretárovi a manažérovi SAMW ktorý pri zabezpečení potrebných náležitosti s organizátorom spolupracoval a na zdarný priebeh súťaže dohľadal . Ján Matej, prezident SAMW

Michalovčania na Majstrovstvách Slovenska v Mas wrestlingu zožali medailovú žatvu.
Muži :
Ladislav Lechan ml. 3.miesto
Erik Kondrat 4.miesto
Ženy :
Eva Padová 2.miesto
Chlapci a dievčatá od 13-16 rokov:
Michaela Voroňaková 1.miesto
Adrián Pilník 3.miesto
Matúš Fujak 5. miesto
Adam Roszypal 3.miesto
René Sabadoš 3.miesto

Všetkým súťažiacim Michalovčanom, ktorí vzorne reprezentovali nielen náš oddiel ale aj naše mesto blahoželáme!
Ďakujeme naším sponzorom a všetkým, čo nás podporovali.

Tréner Lechan Ladislav st.