Most cez rieku Laborec na Partizánskej ulici je opäť bezpečný
10. 6. 2024

1 Otvorenie mosta po rekonštrukcii (1).jpg

Jeho rekonštrukcia trvala necelých osem mesiacov.

Zrekonštruovaný most posvätil 5. júna rímskokatolícky dekan Stanislav Pavúk. Most potom prestrihnutím pásky slávnostne otvorili primátor Miroslav Dufinec, poslanec NR SR a bývalý primátor, ktorý stál na začiatku myšlienky opravy mosta, Viliam Zahorčák, a zástupca zhotoviteľa Marián Hudák. Sprievodný kultúrny program pripravila Materská škola na Školskej ulici. Odmenou pre deti bola možnosť odviezť sa cez zrekonštruovaný most ako prví, a to turistickým vláčikom Veterán expres, ktorý deti zaviezol až do škôlky.

Na moste bolo osadené nové zábradlie, na ktorom pribudol nový dekoračný prvok – logo mosta, ktoré vychádza z erbu niekdajšej obce Stráňany. Stráňany boli do roku 1925 samostatnou obcou. Samospráva používala v druhej polovici 19. storočia aj svoj vlastný erb so symbolom člna na vlnách rieky. Rieka Laborec kedysi tvorila hranicu nielen medzi mestom Michalovce a obcou Stráňany, ale zároveň oddeľovala dve uhorské župy. Michalovce patrili do župy Zemplínskej a Stráňany do župy Užhorodskej. V písomnostiach zo 14. – 17. storočia dedina vystupuje pod názvom „Stranyan“, čo má vyjadrovať, že osídlenie vzniklo na stráni, úpätí Bielej hory.

Ešte raz ďakujeme všetkým vodičom za ich trpezlivosť a rešpektovanie dopravných obmedzení počas opravy mosta. Oprava Stráňanského mosta trvala necelých osem mesiacov. Práce začali v septembri 2023 a napredovali podľa harmonogramu, pracovalo sa nepretržite aj počas zimných mesiacov či nepriaznivého počasia. Aj vďaka tomuto poctivému prístupu zhotoviteľa stavby, spoločnosti PORR, s.r.o., Bratislava, bolo dielo dokončené a odovzdané v zmluvne stanovenom čase. Rekonštrukciu financovalo mesto z vlastných zdrojov a stála približne 1 milión 440 tisíc eur.

red