Mobilná aplikácia Odvoz Odpadu
8. 1. 2024

Ponúkame obyvateľom bývajúcim v rodinných domoch aplikáciu, ktorou si uľahčia  triedenie odpadu. Ide o mobilnú aplikáciu Odvoz Odpadu, ktorá prakticky nahrádza tlačené zberové kalendáre. Jej používanie je bezplatné a jednoduché. Obyvateľ si ju stiahne do telefónu s Os Android prostredníctvom obchodu Google Play, zo zoznamu si vyberie svoje mesto - Michalovce (a konkrétny obvod 4, 5, 6, 7 alebo 8 podľa svojho bydliska - ulice) a aplikácia mu prostredníctvom notifikácie vždy pripomenie blížiaci sa zber triedeného odpadu.

Jednotlivé obvody sú zverejnené v aplikácii aj na webovej stránke mesta: https://www.michalovce.sk/sk/clanok/rozdelenie-obvodov-a-vyvoz-odpadov

Kalendáre za jednotlivé obvody:

Obvod č. 1 [PDF - 19 130 kB] 
Obvod č. 2 [PDF - 18 966 kB] 
Obvod č. 3 [PDF - 19 009 kB] 
Obvod č. 4 [PDF - 18 945 kB] 
Obvod č. 5 [PDF - 18 966 kB] 
Obvod č. 6 [PDF - 18 945 kB]