Michalovce v roku 2018
3. 1. 2019

K 1. januáru 2019 bolo v našom meste evidovaných 37 448 obyvateľov, z toho 19 444 žien a 18 004 mužov. V Michalovciach sa v uplynulom roku narodilo 1 045 detí. Z nich bolo 317 Michalovčanov a to 164 dievčat a 153 chlapcov.

Medzi najviac používané chlapčenské mená patrí Oliver, Šimon, Patrik, Matej, Samuel, Michal, Martin, Alex, Marko, Damián. Najobľúbenejšími dievčenskými menami sú Eliška, Sofia, Ema, Viktória, Liliana, Liana, Diana, Timea, Olívia, Hana, Šarlota, Karin, Mia.

Vyskytli sa aj nezvyčajné mená pre novorodencov: Rayen, Noel, Esteban, Emir, Ákos, Jason, Melek, Biborka, Levente, Abigail, Avel, Ava, Nihal, Tessa, Loriana.

Celkový počet sobášov bol 246, z toho 154 cirkevných a 92 civilných. Dvadsať sobášov bolo uzatvorených s cudzím štátnym príslušníkom. Zaznamenali sme 239 sobášov, z ktorých má aspoň jeden z páru trvalý pobyt v Michalovciach.

Do Michaloviec sa prisťahovalo 464 občanov, odsťahovalo sa 741 ľudí a presťahovalo 635 obyvateľov.

Celkový počet úmrtí bol 800, z toho 330 Michalovčanov a to 173 žien a 157 mužov.

MsÚ