Michalovce sme prezentovali v Parme a Paríži
21. 6. 2022

20220614_184524.jpg

Posledné medzinárodné stretnutie účastníkov projektu UrbSecurity – od plánovania po mestskú bezpečnosť v rámci programu URBACT III sa uskutočnilo v talianskom meste Parma. Na Urbact festivale 2022 v parížskom Pantine z tejto siete prezentovali výsledky projektu len mestá Michalovce a Parma. 

Projekt UrbSecurity je súčasťou nedávno publikovanej Urbárnej agendy pre EÚ v oblasti bezpečnosti verejných priestranstiev, vydanej Európskou komisiou, ktorej úmyslom je podporovať inovatívne mestské politiky v oblasti ochrany a bezpečnosti, naprieč celou EÚ. Hlavným cieľom projektu a partnerskej siete je spoločné vytvorenie Integrovaného akčného plánu, ktorý zahŕňa integrovaný a participatívny prístup k mestskej bezpečnosti s cieľom zlepšiť kvalitu života občanov, hospodársky rozvoj, ale aj inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast miest.

V dňoch 14. až 16. júna sa v mestskej časti Pantin v Paríži konal Urbact City Festival 2022, ktorý spojil všetky projekty v rámci operačného programu Urbact III s účasťou viac ako 450 účastníkov z 28 krajín. Len vybrané projekty z jednotlivých sietí prezentovali výsledky svojej práce. Jedným z oslovených prezentujúcich bolo aj mesto Michalovce, ktoré spolu s mestom Parma z Talianska reprezentovalo svoju sieť UrbSecurity. Miestom stretnutia bola časť La Cité Fertile, ktorá prešla premenou z bývalej železničnej stanice na tzv. ekoštvrť, kde sa stretávajú ľudia z rôznych pracovných a sociálnych oblastí s rovnakou víziou udržateľnej budúcnosti.

Mesto Michalovce prezentovalo komunikačný nástroj Pocitovej mapy, ktorým chcelo zainteresovať svojich obyvateľov, aby sa vyjadrili k bezpečnosti verejných priestranstiev a v spolupráci s expertmi na bezpečnosť v meste a projektantmi bol vypracovaný Manuál verejných priestorov v meste Michalovce.  Manuál ponúka návrhy riešení v meste tak, aby ho pretvárali na živé, zdravé, bezpečné a udržateľné mesto s jednotným rázom.

Tomuto festivalu predchádzalo záverečné medzinárodné stretnutie v Parme, na ktorom sa stretli zástupcovia 9 miest v rámci UrbSecurity siete. Účastníci partnerskej siete pochádzajú z portugalského mesta Leira, zo španielskeho Madridu, talianskej Parmy a Faenzy, írskeho Longfordu, belgického Mechelenu, gréckej Pelly, maďarského Szabolcsu a samozrejme z Michaloviec.

Pre mesto Michalovce bolo cťou ponúknuť svoje poznatky a skúsenosti z projektu iným nadnárodným sieťam z rôznych častí Európy a vďaka tejto príležitosti spolupracovať s inými európskymi mestami, navrhovať inovatívne riešenia vo forme integrovaných akčných plánov. Uvedomujeme si dôležitosť rozvoja v oblasti informačných technológií a zapájanie sa do takýchto projektov to len potvrdzuje.

Pocitová mapa mesta Michalovce, na ktorej môžete označiť najmenej bezpečné lokality, ale aj miesta, ktoré navštevujete radi a opakovane, je stále aktívna a prístupná na webovej stránke: https://michalovce.web-gis.sk/#loc=21.91633!48.75477000000001!2

Manuál verejných priestranstiev čoskoro sprístupníme na web portáli mesta.