Michalovce ako aj celý Zemplín potrebujú diaľnicu
11. 1. 2023

Občianske združenie diaľnica na Zemplín vzniklo v roku 2020 ako podpora aktivít smerujúcich k dobudovaniu diaľnice D1 Bratislava - Košice - Michalovce - štátna hranica SK/UA.

Združuje ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud Zemplína a ako sami hovoria, už sa nechcú nečinne prizerať na vysokú nezamestnanosť či zlú dopravnú dostupnosť. Cieľom združenia je spájať nielen občanov, starostov, primátorov, odborníkov, súkromných podnikateľov ale aj poslancov, ktorí zastupujú naše záujmy v parlamente.

Predsedom a štatutárnym zástupcom OZ Diaľnica na Zemplín je Peter Báthory. V stredu 4. januára sa na pôde Mestského úradu v Michalovciach uskutočnilo dôležité stretnutie. Primátor mesta Michalovce Miroslav Dufinec sa stal členom združenia a tiež členom Rady samosprávy OZ Diaľnica na Zemplín. Primátor k stretnutiu s predsedom občianskeho združenia povedal: „S pánom Báthorym sme sa rozprávali o možnostiach zvyšovania využitia potenciálu nášho regiónu, ale aj o tom ako oživiť hospodársky život a prilákať investorov. Zhodli sme sa, že potrebujeme diaľnicu na Zemplín. Činnosť tohto občianskeho združenia sledujem od jeho vzniku. Je nesmierne dôležitá pri vykonávaní aktivít smerujúcich k dobudovaniu diaľnice na území Zemplína.“

Pre región Zemplín s počtom obyvateľov takmer 500 tisíc obyvateľov by mala byť diaľnica samozrejmosťou. Bez silného subjektu sa ekonomika na Zemplíne nezlepší a rozdiely budú časom väčšie.

dialnica