Mestská športová olympiáda s najdlhšou históriou je v Michalovciach
28. 5. 2024

MŠO 2024_Ivana Motolíková.JPG

Na prelome mája a júna žijú michalovské základné školy veľkým športovým podujatím. Tak, ako každý malý Michalovčan prejde základnou školou, prejde aj mestskou športovou olympiádou (MŠO). Mestská športová olympiáda michalovských základných škôl v atletike a kolektívnych športoch sa v našom meste organizuje už 40 rokov, čo z nej robí najstaršiu súťaž tohto druhu na Slovensku.

Začiatok sa datuje do roku 1982. Bol to olympijský rok, a tak veľkí nadšenci športu Juraj Kríž (riaditeľ I. ZŠ), Juraj Vraňuch (predseda MsNV) a Ján Eštok (vedúci odboru školstva ONV) sa rozhodli založiť tradíciu olympijského súťaženia žiakov michalovských škôl. Súťaž dostala názov Pionierska športová olympiáda mestských základných škôl. Hlavným organizátorom a realizátorom bola I. ZŠ, administratívnym spoluorganizátorom bol okresný dom pionierov a mládeže a neskôr jeho následník: centrum voľného času, neskôr Slovenská asociácia športu na školách.

Od začiatku bol termín určený tak, aby priamo súvisel s deťmi – 1. jún, Medzinárodný deň detí. Pri otváracom ceremoniáli, za zvuku olympijskej zvučky, vítala čestných bežcov s olympijskou pochodňou futbalová plocha plná zoradených športovcov a rozhodcov a svah plný divákov.

V osemdesiatych rokoch patrili k športovej olympiáde aj sprievodné kultúrne vystúpenia škôl, a to v rámci osláv Medzinárodného dňa detí. Po slávnostnom otvorení olympiády odchádzala časť divákov i žiakov spolu s učiteľmi do blízkeho amfiteátra na Hrádku, kde sa so svojím kultúrnym programom predstavili jednotlivé školy, ale aj profesionálne či poloprofesionálne skupiny.

Športové zápolenie prebiehalo v areáli I. základnej školy. Súťažilo sa v atletike a v kolektívnych športoch – basketbal, volejbal a hádzaná. Zapojené boli pravidelne všetky školy a vo všetkých športoch a najväčšie súperenie sa zvyčajne odohrávalo medzi tromi školami: I. ZŠ, IV. ZŠ a VI. ZŠ. Aby rivalita neprerástla do nezdravých rozmerov, pristúpilo sa v deväťdesiatych rokoch, okrem klasického vyhodnocovania a určenia poradia škôl, k odmeňovaniu všetkých škôl rovnakými vecnými cenami (doplnenie inventáru kabinetov TV).

V roku 2009 vedenie mesta rozhodlo o organizačnom presune MŠO na IV. ZŠ, kde bola vybudovaná nová tartanová atletická dráha. Súťaže v kolektívnych športoch sa hrali v telocvičniach základných škôl a v športových halách a táto tradícia pretrváva dodnes.

Dnes sme slávnostne otvorili 40. ročník olympiády
Mestská športová olympiáda 40 rokov plní svoje ušľachtilé poslanie. Slávnostné otvorenie jubilejného 40. ročníka sa konalo dnes dopoludnia, 28. mája, v Chemkostav aréne. Prítomným sa okrem primátora mesta Miroslava Dufinca prihovorila aj Ivana Motolíková, riaditeľka oddelenia olympizmu Slovenského olympijského a športového výboru. Súčasťou otváracieho ceremoniálu bolo aj odovzdanie ocenení. Pri príležitosti 40. výročia MŠO udelili Mesto Michalovce a Olympijský klub Michalovce ocenenie za prínos v oblasti športu a olympionizmu desiatim pedagógom. Sprievodný kultúrny program pripravili žiaci základných škôl.

Olympijský oheň pre 40. ročník mestskej športovej olympiády zapálili primátor Miroslav Dufinec a predseda OK Michalovce Jozef Uchaľ, pochodeň im odovzdal Gabriel Valiska.

Športové zápolenia 40. ročníka olympiády potrvajú štyri dni. Začali sa včera, v pondelok, súťažou vo volejbale, počas týždňa pokračujú zápasmi vo vybíjanej, basketbale, florbale, futbale a atletickými disciplínami ako beh na 60 m, skok do diaľky, skok do výšky, hod guľou, hod kriketovou loptičkou či behy na čas. Olympiáda vyvrcholí vo štvrtok okolo poludnia vyhodnotením všetkých disciplín a celkovým vyhodnotením škôl. Zaujímavosťou jubilejného ročníka je, že atletických súťažných disciplín sa zúčastnia aj žiaci z našich partnerských miest – z Liptovského Mikuláša a z Užhorodu, ktorí prijali naše pozvanie.

Všetkým účastníkom držíme palce, aby heslo novodobých olympijských hier: „rýchlejšie, vyššie, silnejšie,“ naplnili čo najviac podľa svojich predstáv.

Organizátormi mestskej športovej olympiády sú mesto Michalovce, Olympijský klub Michalovce a Základná škola na Ul. J. A. Komenského.

Kontakt pre médiá: Mgr. Mária Stričková, maria.strickova@msumi.sk
Mgr. Marcela Andréová, marcela.andreova@msumi.sk
Mgr. Jana Denciová, jana.denciova@msumi.sk