Mestská plaváreň je zatvorená
9. 7. 2020

MESTSKÁ PLAVÁREŇ JE ZATVORENÁ
z dôvodu prebiehajúcej komplexnej rekonštrukcie.
Ukončenie prác je plánované do konca budúceho roka.