Mesto Michalovce zriadilo dočasné prístrešie na prenocovanie pre ľudí bez domova
6. 12. 2023

Samospráva aj v tomto roku zriadila dočasné prístrešie na prenocovanie pre ľudí bez domova. Na Staničnej ulici, v blízkosti útulku Slovenského Červeného kríža, dalo mesto Michalovce postaviť celtový stan pre ľudí bez prístrešia. Túto službu mesto ponúkalo aj v minulosti, v rokoch 2016 až 2019, v minulom roku sa k nej po dvoch rokoch pandémie opäť vrátilo a pristupujeme k nej aj na sklonku roka 2023.

Celtový stan aj s vybavením zakúpilo mesto a poslúži v zimných mesiacoch ako forma nízkoprahového bývania pre ľudí bez domova. V stane je umiestnených 11 až 12 lehátok, ktoré slúžia ako lôžko na prenocovanie. Vychádzame zo skúseností, že tento počet by mal byť postačujúci. Teplo v stane zabezpečuje vykurovacie teleso na tuhé palivo. Mesto taktiež finančne zabezpečilo napojenie stanu na elektrinu, zariadilo dostupnosť potrebných hygienických služieb a zabezpečilo nádobu na komunálny odpad aj pravidelný vývoz odpadu.

O vykurovanie, poriadok a čistotu v okolí stanu sa stará poverená osoba, ktorej mzdu hradí mesto. O bezproblémový chod tohto provizórneho nízkoprahového ubytovacieho zariadenia sa stará mestská polícia, ktorá pomáha zabezpečovať krízový režim. Ľudia bez strechy nad hlavou môžu do stanu prichádzať v čase od 15.30 do 21.30 hod. a odchádzajú najneskôr o 8.30 hodine ráno, kedy sa objekt dočasného ubytovacieho zariadenia uzatvára. Mimo tohto času môžu v stane ostať ľudia so zdravotnými problémami.

Stan bude slúžiť svojmu účelu od dnešného dňa, 6. decembra, kedy ho svätenou vodou požehnajú gréckokatolícki duchovní. Predpokladaný termín ukončenia činnosti nocľahárne je v závislosti od počasia koncom marca 2024.

Osoby, ktoré sa rozhodnú prespať v nocľahárni, musia dodržiavať stanovené pokyny a pravidlá, s ktorými sú vopred oboznámení. Ubytovanie možno odmietnuť napr. osobe, ktorá javí známky požitia alkoholu, omamných alebo psychotropných látok, alebo osobe, ktorá porušila prevádzkový poriadok zariadenia.

Prvý stan pre ľudí bez domova v meste Michalovce sa podarilo zabezpečiť v roku 2016 prostredníctvom Mestskej polície Michalovce v spolupráci s Ministerstvom obrany SR 2016. Stan vtedy postavili vojaci z miestneho Samohybného delostreleckého oddielu Michalovce. V roku 2017 mesto na základe pozitívnych skúseností z minulej zimy druhýkrát zopakovalo úspešný projekt. Celtový vojenský stan ako nocľaháreň pre občanov bez prístrešia vtedy za pomoci gen. JUDr. Alexandra Nejedlého poskytla Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách.

V roku 2018 kúpila samospráva vlastný vojenský stan (v cene približne 1500 eur), piecku na tuhé palivo, postele i matrace. Svojou pomocou prispeli pracovníci Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach, ktorí opakovane zabezpečili teplú stravu, potravinovú aj materiálnu pomoc (deky, paplóny) a zdravotnú starostlivosť. V zime 2019 mesto štvrtýkrát rozložilo v blízkosti železničnej stanice stan, kde až do jari prichýlili ľudí bez domova.

V decembri 2022, po dvoch rokoch pandémie, sa mesto k tejto forme pomoci vrátilo. Okrem stanu samospráva zabezpečila pre ľudí, ktorí v ňom nocovali, aj teplé jedlo – sýtu kapustnicu s mäsom a hubami. Kapustnica sa podávala na dvakrát, v decembri a koncom januára. Peniaze, za ktoré bolo jedlo pripravené, pochádzali z charitatívneho predaja primátorského punču, podávaného na Mikuláša. Kapustnicu navarila spoločnosť SMM, s.r.o.

 

Kontakt pre médiá: Mgr. Mária Stričková, maria.strickova@msumi.sk
Mgr. Marcela Andréová, marcela.andreova@msumi.sk
Mgr. Adela Kalaninová, adela.kalaninova@msumi.sk