Máme titul Európske mesto športu 2019!
7. 11. 2018

Mesto Michalovce získalo titul Európske mesto športu 2019, ako prvé okresné mesto na Slovensku. Našimi predchodcami boli krajské mestá Košice, Banská Bystrica a Nitra.

Získať tento titul znamená medzinárodné uznanie, zviditeľnenie mesta, zvýšenie úrovne športu a cestovného ruchu, zaradenie mesta do siete miest športu v Európe, zdieľanie skúseností medzi jej členmi, podieľanie sa na niekoľkých kongresoch a konferenciách, ktoré organizuje ACES v oblasti športu v priebehu roka a získanie možnosti zapojiť sa do rôznych grantov Európskej komisie s ďalšími mestami EÚ.

Pre získanie titulu Európske mesto športu sa uskutočnili prvé kroky v uplynulých mesiacoch. Primátor mesta privítal 6. septembra na mestskom úrade Lukáša Vorela, ktorý je členom predstavenstva ACES Europe, organizácie, ktorá pracuje pri Európskej únii v Bruseli. Táto organizácia rozhoduje o udelení titulu Európske mesto športu. Na spoločnom stretnutí prerokovali ďalšie kroky.

V tomto týždni, od 5. do 7. novembra, sme privítali v Michalovciach komisárov z ACES Europe ku kandidatúre na Európske mesto športu 2019. Počas návštevy komisári navštívili viaceré športoviská a športové aktivity v našom meste. V utorok 6. novembra, primátor mesta privítal delegáciu k Európskemu mestu športu na mestskom úrade. Nasledovalo otvorenie športového podujatia pre deti z materských škôl „Vyber si svoj šport“ v športovej hale Gymnázia P. Horova. Delegácia navštívila aj tréning HK Iuventa Michalovce v Chemkostav Aréne a  Základnú školu so športovými triedami na Ulici okružnej. V stredu, 7. novembra sa v zasadačke mestského úradu uskutočnila prezentácia nášho mesta ku kandidatúre a tlačová konferencia, v prítomnosti komisárov ACES Europe: Hugo Alonso z Madridu, Fabrizio Hennig z Milána, Luigi Ciaralli z Ríma, Lukáš Vorel z Čiech, Andrea Junger zo Slovenska a Peter Lengyel zo Slovenska.

Na tlačovej konferencii nám jeden z komisárov Lukáš Vorel oznámil, že komisia hodnotila všetky športové aktivity, športovú infraštruktúru aj zapojenie obyvateľstva do športových podujatí a pridelila mestu body v jednotlivých hodnotených kritériách. Výsledkom bodového hodnotenia, kde je podmienkou na získanie titulu 75 bodov z možných 100, pridelenie titulu Európske mesto športu 2019.

Získanie titulu Európske mesto športu prispeje k zvýšeniu úrovne športových klubov a podujatí, ktoré v meste už existujú. Vytvoria sa ďalšie a hlavne nové podnety, vďaka ktorým sa budú vytvárať väčšie možnosti pre športovanie čo najväčšieho okruhu Michalovčanov i návštevníkov nášho mesta. Veríme, že titul Európske mesto športu 2019 prispeje k tomu, že v našom meste budú žiť zdraví a optimizmom naplnení ľudia, pretože šport práve toto vo svojej podstate ponúka a umožňuje.

Pozrite si tiez propagačnú brožúru, pripravenú pre komisárov z ACES Europe.