Malí umelci
20. 11. 2023

6 Malí umelci_Workshop s hercami s Divadla Theátrum z Rožňavy.jpg
OZ Združenie rodičov Deviatky, ktoré aktívne podporuje edukáciu v Materskej škole na ulici J. A. Komenského 2 v Michalovciach, spolupracuje v projekte Malí umelci s materskou školou na zvýšení záujmu detí a rodičov o literárne a dramatické umenie a kultúru. Rôznymi aktivitami ich motivuje k spoločnému efektívnemu využívaniu voľného času.

Občianske združenie získalo finančné prostriedky z Dotácie Košického samosprávneho kraja na rozvoj kultúry. V materskej škole je vytvorený kútik s detskou literatúrou, ktorý ponúka možnosť zapožičania si kníh domov. Pri jeho otvorení boli deti i dospelí oboznámení s pravidlami požičiavania kníh. Po prečítaní kníh deti kamarátom rozprávajú o hrdinoch, ich konaní i svojich pocitoch pri čítaní s rodičmi. Veríme, že spoločné čítanie doma upevní vzťahy rodičov a detí, ich komunikáciu a motivuje i samotné deti k čítaniu. Literatúru z knižného kútika využíva aj materská škola. Deti počúvajú v triedach príbehy na pokračovanie, rozprávky dramatizujú maňuškami alebo sa stávajú „hercami“. Spolu s učiteľkami pripravujú divadelné predstavenia pre kamarátov v škôlke, pre rodičov či starých rodičov. Svoje nadanie rozvíjajú deti v literárno-dramatickom krúžku Malí herci pod vedením učiteľky Andrey Kuročkovej Timkovej. Rozprávku Ako ťahal dedko repku dramaticky stvárnili v aktivite Deti hrajú deťom.
 
V októbri sa uskutočnili workshopy, kde deti priamo v interakcii s profesionálnymi hercami a s regionálnymi umelcami získali skúsenosti ako sa vcítiť do roly a správne ju vyjadriť pohybom, rečou,
gestami či v speve a tanci.

Naším cieľom je otvoriť deťom dvere kultúry a poskytnúť im príležitosť rozvíjať svoju tvorivosť a zvedavosť. Ďakujem Košického kraju za finančnú podporu na rozvoj kultúru a tiež Mgr. Milanovi Kaplanovi, ktorý inicioval zapojenie sa OZ Združenia rodičov Deviatky do výzvy na poskytnutie Dotácie KSK.
 
OZ Združenie rodičov Deviatky