Leto a dovolenky
27. 7. 2020

Vstúpili sme do najkrajšieho z ročných období. Z pochopiteľných dôvodov to mnohých z nás neláka za hranice našej malebnej krajiny. V tomto výnimočnom čase máme jedinečnú príležitosť pochopiť, že aj u nás doma je krásne. Stačí tak málo, chodiť po našom Slovensku s otvorenými očami a neprestať žasnúť. Radosť je základnou ingredienciou slobody. Tá podporí človeka k vďačnosti. Každá forma oddychu je pre každého z nás príležitosťou k novému nádychu. Práve preto, aby sme dokázali byť súčasťou vzťahov, ktoré v podstatnej miere ovplyvňujú náš život. Naše dovolenky nie sú mimo civilizácie. Sú o stretnutiach, o skúsenosti a ochote nanovo sa zamilovať do pulzu života. Patrí nám.

Nech vás schopnosť žasnúť a stretnutie s ľudskosťou povzbudí a dá vám odvahu kráčať životom od človeka k človeku.

PaedDr. Ivana Mochorovská