Letný denný tábor Švermáčik
1. 8. 2022

12.jpg

Po ukončení školského roka základná škola na Švermovej ulici znovu otvorila svoje prázdninové brány pre všetky školopovinné deti, ktoré majú radi pravú letnú táborovú atmosféru.

Krátkych päť dní sa nieslo v podobe zábavy, športu, smiechu a dobrodružstva. V prvý deň nám síce počasie neprialo, ale aj napriek tomu si ho deti užívali zoznamovacími hrami , vytváraním táborového plagátu a športovými súťažami v našej telocvični.  Už ďalšie dni to počasie poriadne roztočilo a mohli sme pokračovať v dobrodružnom táborovom programe.  V hasičskom a požiarnom zbore nás čakali záchranári, aby nám predviedli hasičskú techniku a poučili nás čo robiť v prípade nebezpečenstva požiaru.   Mestská knižnica nás tento rok príjemne prekvapila programom  s Harrym Potterom a obohatila ho náučnou výstavou zo života bocianov . Hlavným a najočakávanejším  bodom programu bol Ranč u Kosťa v Pozdišovciach. Deti si vyskúšali jazdu na koni  v prekrásnom prostredí s výhľadom a zažili najkrajší pohľad na svet zo sedla koňa ,dozvedeli sa niečo o starostlivosti a chove týchto majestátnych zvierat.  Posledný táborový deň sa deti poriadne rozhýbali pri športových aktivitách s Adamom, kde nechýbala chuť a energia. V škole deti absolvovali športové aktivity a basketbalový tréning pod vedením trénerky. Poobedňajšie aktivity boli relaxačné a oddychové, v tvorivej dielni si deti vyrábali rôzne darčekové a spomienkové predmety patriace k letu. Vedúce tábora ďakujú pracovníkom knižnice a hasičom za ich prístup a ochotu sprostredkovať deťom nezabudnuteľné zážitky. Zvlášť poďakovanie patrí p. Kostovčíkovi, majiteľovi ranča aj za hudobné osvieženie počas pobytu na ranči. Ďakujeme a tešíme sa na ŠVERMÁČIK 2023.

 

ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce