Letné detské mestské tábory 2020
16. 6. 2020

Harmonogram letných denných mestských táborov na michalovských základných školách v roku 2020


 

1. turnus 01.07. - 03.07.2020 ZŠ, J. Švermu 8
2. turnus 06.07. - 10.07.2020 ZŠ, J. Švermu 8
ZŠ, Krymská 5
3. turnus 13.07. - 17.07.2020 ZŠ Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4
ZŠ, Moskovská 1
4. turnus 20.07. - 24.07.2020 ZŠ. J. A. Komenského 1
5. turnus 03.08. - 07.08.2020 ZŠ P. Horova, Kpt. Nálepku 16
6.turnus 10.08. - 14.08.2020 ZŠ, Školská 2
7. turnus 17.08. - 21.08.2020 ZŠ Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4

Letné denné tábory sú pre žiakov michalovských základných škôl. Rodičia môžu deti prihlásiť na riaditeľstve ZŠ, ktorá organizuje turnus, v termíne do 24.06.2020. Poplatok na deň je 8 € (desiata 1€, obed 1,50€). Podľa ponúkaného programu letných táborov na jednotlivých ZŠ môže dôjsť k navýšeniu poplatku.

Odbor školstva a športu
MsÚ Michalovce