KST Turista Michalovce v roku 2019
13. 1. 2020

V závere roka sa členovia najstaršieho michalovského Klubu slovenských turistov Turista stretli na bilancovaní svojej činnosti. Schôdzu otvoril a viedol predseda klubu Anton Hasák. V pláne bolo 29 podujatí, z ktorých sa pre nepriaznivé počasie nie všetky uskutočnili. Atraktívny bol Starý Koňuš (marec), Slanské orchidey (máj), Zamutovská kolejka – Hanušovce (jún), Ortaše (september), Hrad Zborov (október) ale i Dukla, hoci tam bol celodenný dážď. Úspech mala aj účasť na vrcholových akciách klubu – letný zraz (júl) a cyklozraz (august). Spolu výletovalo 151 členov. Finančná situácia v klube je na udržateľnej úrovni, hlavne z príjmu 2% zaplatenej dane, z dotácií od mesta Michalovce ale aj zo sponzorského. Počet členov sa v priebehu roka nemenil, takže členská základňa je stabilizovaná. Najviac aktívni boli manželia Surmiakovci a Hasákovci, Hrubá, Peštová, Mitro, Kanóc. Kalendár túr v r. 2020 zahŕňa 33 vychádzok, preto si bude z čoho vybrať.

výbor KST Turista Michalovce