Kino Centrum opäť premieta
11. 6. 2020

Ďakujeme vám, milí diváci, že nám pomôžete s opätovným otvorením kina a spoločne budeme až do odvolania dodržiavať hygienické opatrenia aj protiepidemiologické postupy.

Pravidlá, ktoré by ste mali v rámci svojej návštevy Kina Centrum dodržiavať:

  • vstup do kina a pobyt v ňom je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka)
  • pri vstupe do budovy použite dezinfekciu na ruky
  • pracovník kina bude kontrolovať počet návštevníkov vstupujúcich do budovy aj do kinosály
  • je zakázané podávať si ruky
  • v priestoroch kina dodržujte rozstupy minimálne 2 metre (pri pokladni počas nákupu vstupeniek, počas vstupu do kinosály a po skončení predstavenia)
  • dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie, a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov, v prípade zakúpenia 1 miesta z dvoj sedadla ostáva druhé miesto neobsadené
  • po zakúpení vstupenky sa presuňte rovno do kinosály
  • v kinosále zaujmite miesta, ktoré sú už vyznačené na vašej vstupenke a rešpektujte prípadné usmernenia personálu
  • vo foyeri a v kinosále je zakázané konzumovať jedlá a nápoje
  • personál kina má právo zmerať vám teplotu a v prípade zvýšenej teploty vás požiadať, aby ste priestory kina opustili

Ďakujeme, že nenavštevujete kino, ak sa u vás prejavujú príznaky akútneho respiračného ochorenia.