Kam s vianočným stromčekom po sviatkoch
13. 1. 2021

Vianočné stromčeky je potrebné, aby  obyvatelia mestá odviezli na zberné dvory, na Lastomírskej alebo Partizánskej ulici,   počas otváracej doby od 8,00 do 16,00 v dňoch utorok až sobota.
V prípade, že obyvateľ mesta  nemá možnosť odviezť vianočný stromček na zberný dvor, môže ho umiestniť do priestoru najbližšieho kontajnerového stojiska na sídlisku.

Odvoz stromčekov z priestorov kontajnerových stojísk  budú realizovať technické služby v termíne od 18.1. do 22.1.2021.