Jedna z prvých bytoviek v meste má novú fasádu
1. 4. 2021

15 Jedna z prvých bytoviek má novú fasádu (1).jpg

Zub času sa podpíše pod všetko okolo nás. Tak to bolo aj s bytovým  domom na Ulici kpt. Nálepku.  Vlastníci domu sa rozhodli dať možnosť v rámci obnovy miestnej stavebnej firme, aby  jednu z prvých  bytoviek  v meste  opravili a skrášlili. Starej dáme tak dali novú krásnu fasádu, urobili nové moderné balkóny a chodník popri dome z dvora. Jednanie a spolupráca s pánom Svobodníkom, majiteľom firmy, ale aj  so zamestnancami, ktorí prácu  vykonávali, boli na vysokej profesionálnej, no hlavne  ľudskej  úrovni. Ochota, šikovnosť, ústretovosť a slušné vystupovanie utvrdili vlastníkov, že  túto finančne nákladnú záležitosť zverili do dobrých rúk. Počas rekonštrukcie bola komunikácia, prípadné nezrovnalosti, riešené ochotne a bez prieťahov.
Vlastníci sa  veľmi tešia z výsledku práce. Vzhľadom na náročnosť  prác a zlý pôvodný stav domu je to najkrajšia fasáda na celej ulici. Môžu sa pýšiť pekným zrekonštruovaným domom, novým chodníkom a upraveným dvorom. Vyslovujú poďakovanie za perfektnú spoluprácu a výborne odvedenú prácu.
                                                                                               

EL