Hravo a zdravo
13. 10. 2021

243332493_1362451474153110_7238786375297750409_n.jpg

Základná škola, Krymská 5 ďakuje mestu Michalovce za poskytnutú dotáciu na projekt „Hravo  zdravo“. Vďaka projektu sme zakúpili pre našich žiakov pomôcky na pohybové aktivity, ktoré rozvíjajú koordináciu pohybov a napomáhajú k udržiavaniu správnej klenby detskej nôžky. Našim cieľom je viesť žiakov 1. stupňa  k pravidelným pohybovým aktivitám, ktoré vplývajú na správne držanie tela a udržiavajú telesnú kondíciu. K celkovej premene triedy pomohlo aj Združenie rodičov pri Základnej škole, Krymská 5 Michalovce.

Srdečné ĎAKUJEME za Vami prejavenú dôveru a podporu.