Gymnázium v Michalovciach do roku 1944
16. 5. 2022

4 výstava Galéria pod nebom (4).jpg

Neodmysliteľnou súčasťou nášho mesta je Gymnázium Pavla Horova, ktoré si v roku 2022 pripomína 100. výročie založenia. Pri tejto príležitosti pripravilo Mestské kultúrne stredisko Michalovce výstavu v Galérii pod nebom.

Keď budete prechádzať centrom mesta, určite sa zastavte na Námestí osloboditeľov a nechajte sa vtiahnuť do zaujímavej histórie michalovského školstva. Na baneroch sú zobrazené a popísané zlomové udalosti v histórii gymnázia, ale aj predstavené osobnosti, ktoré na škole pôsobili či študovali. Expozíciu autorsky pripravil Martin Molnár, historik Zemplínskeho múzea a kronikár mesta Michalovce v spolupráci s riaditeľkou mestského kultúrneho strediska Miladou Tomkovou. Informácie pochádzajú z archívnych zdrojov, dobovej tlače, historických fotografií a najmä zo zbierky Jána Dobrovoľského a samotného Gymnázia Pavla Horova. Výstava potrvá do konca septembra.
 

msks