Európsky týždeň mobility
27. 7. 2020

 

 

 

 

Slovenská agentúra životného prostredia, rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovensku koordinuje program kampane Európsky týždeň mobility (ETM) na národnej úrovni.

V pozadí kampane stojí rok 2000 a európska iniciatíva Deň bez áut. 22. septembra miestne orgány predstavili mestské centrá v novom svetle vďaka tomu, že obmedzili motorovú dopravu, podporili používanie udržateľných spôsobov dopravy a pozdvihli povedomie o vplyve výberu spôsobu dopravy na životné prostredie. Po úspechu Dňa bez áut sa od roku 2002 každý rok koná Európsky týždeň mobility od 16. do 22. septembra.

Do kampane sa každoročne zapája viac sídel z rôznych krajín. Stúpajúci počet prihlásených sídel je citeľný aj na Slovensku. V roku 2019 sa do kampane pridalo až 58 slovenských miest a obcí, čo je o 4 zaregistrované samosprávy viac ako v roku 2018. Podarí sa nám spoločne pokoriť toto číslo aj v tohtoročnej kampani?

Témou ročníka 2020 je Čistejšia doprava pre všetkých. Téma odráža ambiciózne ciele uhlíkovo neutrálneho kontinentu do roku 2050, ako stanovila Ursula von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie, pri prezentácii Európskej zelenej dohody. Jej cieľom je tiež zdôrazniť dôležitosť dostupnosti dopravy s nulovými emisiami a podporiť inkluzívny rámec, do ktorého sú zapojení všetci.

Európsky týždeň mobility  je príležitosťou na objasnenie výziev, ktorým mestá čelia. Otvára cestu pre zmenu správania a posun k udržateľnejšej dopravnej stratégii. Dáva ľuďom možnosť zamyslieť sa, na čo skutočne ulice mesta slúžia, a predebatovať konkrétne riešenia problémov, ako je nadmerný hluk, znečistenie ovzdušia, zápchy, problémy s parkovaním, dopravné nehody a zdravotné problémy.

ms