Eniki beniki
4. 4. 2023

Detský folklórny súbor Zemplínik sa zúčastnil 29. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov, ktorá sa konala 15. marca v MsKS Michalovce. Organizátorom regionálneho kola bola Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum.

Poslaním súťaže je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň a popularizovať výchovu ľudovým umením. Za DFS Zemplínik sa na nej zúčastnili žiaci 7. ročníka pod vedením M. Kistyho a ľudová hudba DFS Zemplínik pod vedením J. Buraša s tanečným číslom Hry a tance z Krivian a Šarišských Draviec. Deti získali zlaté pásmo s návrhom na postup do krajského kola, k čomu im srdečne blahoželáme. Krajské kolo sa uskutoční 1. apríla v Košiciach.

pb

DFS Zemplinik