Dve dobré správy z energetiky v meste
24. 5. 2024

V uplynulých týždňoch spoločnosť Domspráv, s.r.o., byty, teplo a iné služby, realizovala na vlastné náklady výstavbu troch fotovoltických zdrojov na výrobu elektrickej energie. Takto vyrobená energia následne poslúži na výrobu tepla pre Michalovčanov.

Uvedené zdroje sú umiestnené na strechách kotolní na ulici M. Rázusa, Užhorodská a Margarétová. Prebytočná elektrická energia bude predaná do siete. Takto získané finančné prostriedky budú následne odrátané z ceny tepla, čo znamená, že sa znížia náklady na výrobu tepla. V letnom období tieto zdroje pokryjú 100 % spotreby na danej kotolni.

Taktiež sme v tomto období dokončili práce na vyúčtovaní ceny tepla za rok 2023. Za uvedené obdobie sa odberateľom, ktorí sú napojení na centrálny zdroj tepla, prostredníctvom ich správcov vrátia finančné prostriedky v celkovom objeme cca 225 000 eur s DPH.

Aj v nasledujúcom období zostáva naďalej naším cieľom hospodárna a efektívna výroba tepelnej energie, bezporuchová dodávka tepla a teplej úžitkovej vody a realizácia opatrení, ktoré v súlade s energetickou politikou Slovenskej republiky prispejú k postupnému znižovaniu spotreby zemného plynu a teda aj emisií CO₂ a k znižovaniu výrobných nákladov a tým aj ceny tepla v Michalovciach, čím chceme aj naďalej prispievať k skvalitňovaniu života občanov v našom meste.

Na záver sa chceme poďakovať vedeniu mesta Michalovce ako aj poslancom mestského zastupiteľstva za ústretovosť a spoluprácu, bez ktorej by sme danú investíciu neboli schopní zrealizovať.

Ing. Roman Marek