Drobci na Dukle
25. 10. 2019

To, že žijeme v mieri, je dnes pre nás samozrejmosťou. Veď od vojny uplynulo už viac ako sedemdesiat rokov. Slobodu a mier si však náš národ musel vybojovať. Len vďaka tomu môžeme pokojne spávať, jesť každodenný chlieb, vnímať krásu prírody a počúvať šťastný džavot detí. Nesmieme zabúdať na to, že za mier v našej krajine mnohí obetovali to najdrahšie. Nezabúdajme a povedzme o tom aj svojim deťom.

Práve preto materské centrum zrealizovalo projekt s názvom Drobci a historicky zaujímavé miesta na východe Slovenska. Históriu vojny nám pripomínajú pamätníky a vypovedajú o nej múzeá. Aj vďaka finančnej podpore z grantu Mesta Michalovce sa nám niektoré z nich podarilo navštíviť. Prvým navštíveným miestom bolo múzeum v Tokajíku a pamätník s názvom Návrat do vyvraždenej obce. Druhou zastávkou bolo Vojenské historické múzeum vo Svidníku. Múzeum sa, okrem iného, špecializuje práve na obdobie rokov 1944-1945 a tzv. Karpatsko-dukliansku operáciu, partizánske hnutie a oslobodzovanie Slovenska. Nad neďalekým parkom bojovej techniky sa nachádza Pamätník sovietskej armády. Súčasťou múzea je aj expozícia vyhliadková veža na Dukle, ktorá bola ďalším navštíveným miestom. Z veže je možné vidieť bývalé bojisko spomínanej operácie a pod ňou sa nachádza Pamätník 1. československého armádneho zboru so sochou československého vojaka K pocte zbraň. Na rázcestí do Údolia smrti v smere od mesta Svidník je umiestnený pamätník - taran, ktorý tvoria dva do seba vklinené nepriateľské tanky. Nad obcou Kružlová sa vyníma horizontálny nápis, odkiaľ je dobrý výhľad na tankovú techniku. Údolím preteká potok Kapišovka. Traduje sa, že po októbrových bojoch v ňom počas dvoch – troch dní tiekla voda sfarbená krvou padlých vojakov.

Nezabúdajme teda na vďaku za životmi vykúpenú slobodu. Nie je všetko samozrejmosťou. Poznávací výlet zorganizovaný materským centrom bol pre deti zaujímavým zážitkom. Aj viacerí dospelí prvýkrát navštívili miesta, o ktorých sa kedysi učili na hodinách dejepisu. Je potrebné pripomínať si históriu a učiť aj deti vážiť si významné udalosti, ktoré sa v minulosti stali. Časom tomu budú dobre rozumieť a na základe toho si vážiť skutočné hodnoty.

Mgr. Adriana Jacečková