Deti do škôl a škôlok 8.2. v Michalovciach nenastúpia
6. 2. 2021

V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemickou situáciou v meste Michalovce a na odporúčanie hlavnej hygieničky RÚVZ  rozhodol krízový štáb o tom, že deti do škôl a škôlok v pondelok 8. februára 2021 nenastúpia tak, ako sa  pôvodne plánovalo. Žiaci zostanú doma, predpokladaný návrat detí do škôl je po jarných prázdninách v pondelok 1. marca. 2021. 

V súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou vo februári v okrese Michalovce, a zvlášť v meste Michalovce, primátor mesta Viliam Zahorčák zvolal v sobotu 6. februára mimoriadne zasadnutie Krízového štábu mesta Michalovce.

Predmetom rokovania bolo odporúčanie regionálnej hygieničky MUDr. Staškovej prehodnotiť obnovenie vyučovacieho procesu prezenčnou formou od pondelka 8. februára, a to vzhľadom na nepriaznivú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19 (britská mutácia) a prijatie opatrení na ochranu zdravia obyvateľov mesta.

Krízový štáb mesta Michalovce rozhodol vzhľadom na uvedené skutočnosti neobnoviť vyučovací proces prezenčnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce v termíne do 19. februára 2021 vrátane.

Prevádzka materských škôl a školských klubov detí pre rodičov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje výkon práce z domu, pokračuje v nezmenenej forme ako doteraz.