Deň Zeme netradične
29. 4. 2020

Žiaci zo Základnej školy Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach ani v tomto náročnom, a pre nich určite netradičnom, vyučovacom režime nezabudli, že ich škola je už niekoľko rokov držiteľkou medzinárodného titulu Zelená škola.

Pri príležitosti Dňa Zeme počas celého týždňa realizovali rôzne aktivity vo svojich rodinách a blízkom okolí. Počas prechádzok v prírode vyzbierali množstvo odpadu, doma nepoužívali výťah ale chodili po schodoch pešo, aspoň na jeden deň v týždni sa vzdali svojich mobilných telefónov. Triedili odpad, starali sa o zeleň, šetrili vodou a energiou. Pri nákupoch ich rodičia používali ekologické nákupné tašky, v domácnosti uprednostnili ekologické čistiace prostriedky, na presun požili namiesto auta bicykel, alebo išli pešo.

O  dobrých skutkoch žiakov svedčí množstvo fotografií, ktorými sa pochválili. Sme hrdí na našich žiakov a rodičov, že ani v tomto ťažkom období nezabúdajú na planétu Zem. Teší nás, že niekoľkoročné spoločné úsilie vychovávať deti k trvalo udržateľnému životu má zmysel. Najkrajšie je na tom, že to robia automaticky, pravidelne a berú to ako samozrejmú súčasť svojho života. Všetkým, ktorí sa do tohto týždňa zapojili, ďakujeme.

Mgr. Lenka Paľová