Deň matiek
16. 5. 2022

13 Deň matiek KC (1).jpg

Matka je človek, ktorý nás nosí pod srdcom, ktorý nám dáva nezištnú lásku a starostlivosť od malého dieťaťa a po celý život. Na matky či babičky si každoročne spomíname na Deň matiek. Pracovníčky Komunitného centra si pre ne v spolupráci s Materskou školou, Mlynská 1, pod vedením riaditeľky Evy Maľarovej, pripravili pri príležitosti Dňa matiek kultúrny program. Pozostával z vystúpenia detí z MŠ ako aj žiakov zo Základnej školy, Moskovská 1. Každý vystupujúci si pre svoju mamičku pripravil pieseň, tanec alebo básničku. O veselú zábavu sa pričinili aj členovia folklórneho speváckeho súboru, ktorí svojím vystúpením potešili nejedného diváka. Na záver programu si vystupujúci uctili svoje matky vlastnoručne vyrobenými darčekmi.

Lucia Bazyľaková