Ďalšie opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu COVID 19
20. 3. 2020

Tlačová správa, 20. marca 2020

Od času vzniku mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 prijalo Mesto Michalovce v súlade s rozhodnutiami a odporúčaniami Ústredného krízového štábu viacero usmernení a odporúčaní na zabránenie šírenia tejto epidémie.

Po zasadnutí Krízového štábu mesta Michalovce vo štvrtok 19. marca Mesto pristúpilo k ďalším opatreniam. Jedným z nich je nariadenie povinnosti nosiť na verejných priestranstvách, v obchodných centrách, v nemocničných zariadeniach, na pošte, v budovách verejnej správy a iných verejne prístupných budovách ochranné prostriedky na tvár – rúško, šál, šatka a pod., keďže ochorenie sa prenáša kvapôčkovou infekciou pri bežnom rozprávaní, kašľaní, kýchaní.

Zároveň krízový štáb stanovil pohyb osôb na verejných priestranstvách s počtom nižším ako päť osôb. Je dôležité minimalizovať kontakt osôb, nestretávať sa a nevyhľadávať akékoľvek spoločenstvá. Kontrolu týchto nariadení bude vykonávať mestská polícia.
Mesto opakovane vyzýva občanov na dodržiavanie všetkých doteraz prijatých protiepidemiologických opatrení. Zvlášť apelujeme na dodržiavanie zákazu využívať športové areály základných, stredných a materských škôl.  Žiadame všetkých obyvateľov, aby sa aj naďalej zdržiavali na verejných priestranstvách iba v nevyhnutne potrebný čas.
O prípadnom prijatí ďalších opatrení vás budeme včas informovať.

Kontakt pre média: Ing. Iveta Palečková, iveta.paleckova@msumi.sk
                                      Mgr. Marcela Sabovčíková, marcela.sabovcikova@msumi.sk