Cez oceán za krajinami na vyučovacích hodinách
12. 1. 2022

image_50444801 (2).JPG

V priestoroch ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach  bola v predošlých týždňoch nainštalovaná  panelová výstava Matice slovenskej-CESTA SLOVENSKOU AMERIKOU. Priniesla unikátny záznam cesty matičnej delegácie  za krajanmi do USA a Kanady v rokoch 1935-1936.

Z dejín vieme, že nielen na prelome storočí množstvo Slovákov  opustilo svoju krajinu za vidinou lepšieho života. Práve týchto vysťahovalcov navštívila matičná delegácia, ktorú viedol jej vtedajší tajomník J. C. Hronský. Počas polročnej cesty navštívila 98 slovenských miest v zámorí, vykonala takmer 610 literárnych, historických, národopisných ...prednášok, pripravila desiatky výstav slovenských  krojov, keramiky, výšiviek, plagátov, medailí a pod.

Výstava ponúkla interesantné fotografie  zachytené objektívom  Karola Plicku ,člena delegácie. Bola obdivuhodná aj tým, že dodnes nebola prekonaná  kultúrna misia  Slovákov mimo hraníc republiky. Zároveň  bola aj veľkým obohatením poznatkov,  hlavne starších žiakov, doplnila učivo najmä z dejepisu, občianskej náuky i geografie. Prelínaním týchto medzipredmetových vzťahov s použitím vystavených fotografií žiaci získali ucelenejší prehľad o živote  krajanov odchovaných za veľkou mlákou, zistili, že Amerika sa s nimi nemaznala…

Táto historicky cenná výstava bola výbornou príležitosťou na poučné štúdium  našich žiakov. Hodiny  odučené prostredníctvom panelových fotografií sa u žiakov stretli s pozitívnymi reakciami.

Ďakujeme Matici slovenskej v Michalovciach, p.riad. PhDr.Obšatníkovej, za prepožičanie výstavy v interiéri našej školy.
                                                                

Mgr. D. Rudášová