Certifikát pre Michalovce
15. 5. 2019

Aj mesto Michalovce tým, že je súčasťou systému ENVI-PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu, prispelo v roku 2018 k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov v množstve 59 263 667 kg CO2.
   
Táto úspora predstavuje  množstvo skleníkových  plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by 5480-krát obišlo zemeguľu. Na výpočet bola použitá metodika vyvinutá  spoločnosťou  BIO by Deloitte pre 25 európskych organizácii  zodpovednosti výrobcov  združených v asociácii PRO EUROPE.

Uvedomujeme si, že množstvo  vytriedeného odpadu  sa bude zvyšovať len vďaka Vám obyvateľom, ktorí k triedeniu odpadu pristupujete zodpovedne.