Čas Vianoc v Michalovskom domove seniorov
13. 1. 2020

Obyvatelia Michalovského domova seniorov (MDS) už tradične prežili Vianoce pri štedrovečernom stole a množstve kultúrnych podujatí. Okrem toho však zažili aj udalosť, ktorá v tridsaťročnom trvaní MDS nemá obdobu. Traja pracovníci bývalého ONV, t. č. žijúci v MDS a ktorí majú osobný podiel na začatí jeho výstavby, darovali obyvateľom MDS akvárium ako príležitostný dar na vytesnenie boľavých myšlienok a spomienok. Na udalosti roka sa tiež podieľal majiteľ chovateľského centra v Zalužiciach MVDr. Michal Andrejco tým, že daroval výplň akvária. Príklad hodný nasledovania.

jm